Blog

CAMERA-INSPECTIE VAN HET RIOOL

CAMERA-INSPECTIE VAN HET RIOOL

Een van de meest onderschatte plekken voor schade is het riool. Het gebeurt regelmatig dat er schade aan de riolering komt en er hierdoor grote problemen komen. Deze problemen kosten vaak veel geld en het kost veel tijd om dit op te lossen. Hierom is het belangrijk dat er regelmatig rioolinspectie wordt gedaan. In dit artikel lees je meer over rioolinspectie en hoe dit wordt aangepakt.

 

Plan van aanpak bij rioolinspectie

Bij het inspecteren van het riool wordt er gebruik gemaakt van een kleine camera. De camera bestaat uit een kleine camerakop. Deze is bevestigd op een stevige en flexibele kabel. De camera wordt de riolering in geschoven. Door de flexibele kabel is de camera makkelijk te bewegen en kunnen wij alle leidingen goed zien en in kaart brengen. De oorzaak kan zo snel opgespoord worden. U kunt als opdrachtgever een digitale rapportage krijgen in kleur.

 

Mogelijke problemen in het riool

Verschillende problemen kunnen zich voordoen in het riool. Een veelvoorkomend probleem is de ophoping van vuil in de leidingen. Gebreken kunnen we verhelpen door reparatie of vernieuwen van het desbetreffende deel van de leiding. De schade kan beperkt worden door op tijd een camera-inspectie te laten uitvoeren. Hierdoor kunnen we op tijd actie ondernemen. Het doorspuiten van de leidingen kan soms al het probleem verhelpen.

Tevens voeren wij, in onder aanneming, al jaren het preventieve onderhoud uit aan de ruim 2500 pompputten in de gemeente Westland. Dit reinigen gebeurd onder hoge druk.

Share this post